Farské oznamy – 26. nedeľa v Cezročnom období

 

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, ľubovoľná spomienka
UT 28.9. Sv. Václava, mučeníka, spomienka
ST 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
ŠT 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
PI 01.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
SO 02.10. Svätých anjelov strážcov, spomienka
NE 03.10. Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
 • Dnes je svetový deň migrantov a utečencov. Myslime vo svojich modlitbách na tých, ktorí pre náboženské či politické prenasledovanie musia opustiť svoje krajiny.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci október.
  Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou, v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. Vo štvrtok a v piatok spovedáme večer už od 17.00.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na pomoc pre núdznych na Kube, ktorú sa rozhodli slovenskí biskupi vyhlásiť ako ovocie návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Začíname prežívať mesiac október – mesiac zvlášť zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k spoločnej  modlitbe ruženca za pokoj v našich rodinách a za odvrátenie pandémie vo svete.
 • Inštitút Communio a Ekuza srdečne pozývajú na 12. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Jeho súčasťou je svätá omša s ekumenickým príhovorom, otvorenie výstavy, diskusie, verejné čítanie Svätého písma, turistika a ekologické aktivity. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom a na webovej stránke www.tkkza.sk.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • V piatok večer pozývame birmovancov našej farnosti na svätú omšu o 18.00, po ktorej bude nasledovať stretnutie v sále farského centra N3.
 • Všetky manželské páry pozývame na program pre manželov s názvom Amoris. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Program bude v Žiline prebiehať v priestoroch Spojenej školy Kráľovnej pokoja a je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 5. októbra. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na stránke www.amoris.sk.
 • Oznamujeme všetkým dospelým, ktorí by chceli prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie), že príprava bude v tomto roku prebiehať v našej farnosti. Prosíme vás, aby ste sa prišli zapísať počas úradných hodín do farskej kancelárii do konca septembra.
 • Oznamujeme rodičom tretiakov, ktorí žijú na území našej farnosti a majú záujem, aby ich dieťa tento školský pristúpilo k prvému svätému prijímaniu, aby si prišli osobne prevziať prihlášku na prípravu na prvé sväté prijímanie počas úradných hodín do kancelárie farského úradu.
 • Oddelenie cirkevnej hudby Vás pozýva na VENI SANCTE, sv. omšu na začiatok školského roka – do kostola sv. Barbory v pondelok 27.septembra o 15.30. Hudobne účinkujú študenti konzervatória.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia