Farské oznamy, 26. nedeľa v období cez rok, 29.09.2019

Farské oznamy, 26. nedeľa v období cez rok, 29.09.2019

 Liturgický kalendár: 

PO 30.9. Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
UT 1.10. Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
ST 2.10. Spomienka sv. anjelov strážcov
ŠT 3.10. Féria
PI 4.10. Spomienka sv. Františka Assiského
SO 5.10. Spomienka Panny Márie
NE 6.10. 27. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

  • Minulú nedeľu pri zbierke na Kňazský seminár ste obetovali 1142€, z toho v Katedrále 853€, v Katolíckom dome 129€, v Považskom Chlmci a v Strážove po 80€. Za vaše milodary vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie detí z našej farnosti prebieha v kancelárii farského úradu ešte zajtra, t.j. v pondelok. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom (a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti).
  • Začíname ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu pred sv. omšami, resp. vo vašich rodinách.
  • V stredu bude spovedný deň, preto bude aj vyložená NSO k adorácii počas dňa. Spovedať budeme od 8.00 do 18.00 hodiny.
  • K prvému piatku budeme spovedať: Považský Chlmec v stredu od 16.30hod. a v Katedrále vo štvrtok a piatok od 16.30hod. V katedrále bude v tom čase tiež vyložená NSO.
  • Pozývame vás na farskú púť na sv. Hostýn v sobotu 5.10.2019. Odchod autobusu o 7:30hod. z autobusovej stanice pri COOP jednota. Ešte je niekoľko posledných miest. Zapísať sa môžete v sakristii.
  • Rektor Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozýva na konkurz spevákov do katedrálneho zboru v nedeľu 06.10. 2019 o 17.00hod. vo Farskom centre N3.
  • Pozývame na Púť pre rozvedených, ktorá sa bude konať 19.10. v Šaštíne. Viac info na plagáte.
  • Inštitút Communio a Ekuza pozývajú prežiť Týždeň kresťanskej kultúry. Viac o programe nájdete na plagáte vo výveske.

vaši duchovní otcovia