Farské oznamy, 27. nedeľa cez rok, 4. 10. 2020

Farské oznamy

                                    27. nedeľa cez rok, 4.10.2020                     

 Liturgický kalendár:

 

PO 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, spomienka
UT 6.10. Féria
ST 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka
ŠT 8.10. Féria
PI 9.10. Féria
SO 10.10. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
NE 11.10. 28. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00.
  • Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a limitovaný počet veriacich na sv. omšiach (50) pristupujeme k zavedeniu mimoriadnych svätých omší a to v sobotu pridávame jednu svätú omšu o 16:30 a v nedeľu o 12.00. Aj napriek tomuto navýšeniu slávení nemôžeme garantovať, že každý veriaci bude môcť vojsť dovnútra chrámu na slávenie sv. omše. Aby mal každý prístup k Eucharistii, prosíme tých, ktorí sa nedostanú dovnútra, aby neodchádzali. Vždy pred začiatkom svätej omše vyjde kňaz pred katedrálu a vykoná krátky obrad sv. prijímania pre tých, ktorí sa nedostanú dovnútra. Po tomto obrade vás prosíme, aby ste sa v pokoji rozišli domov. Veriaci vo vnútri chrámu, budú s kňazom sláviť svätú omšu. Prosíme tých, ktorí majú vo zvyku navštevovať viaceré sväté omše počas dňa, aby tak nerobili, a nechali priestor aj iným veriacim zúčastniť sa svätej omše. Vzájomným rešpektom a toleranciou pomôžeme udržať terajší stav, pri ktorom môžeme sláviť sväté omše, hoci s obmedzeným počtom veriacich.
  • Túto nedeľu je výročná farská celodenná adorácia. Začne po rannej svätej omši o 7.00 a bude pokračovať počas celého dňa až do 17.45, kedy bude záverečná pobožnosť s požehnaním s NSO.
  • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať do 24.10.2020. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Viac info na stránke modlitieb za kňazov: www.mzk.sk
  • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
  • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. V nedeľu spovedáme pred rannou sv. omšou o 7.00 a večernou o 18.00.
  • Túto nedeľu pri sv. omšiach je zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
  • Prosíme ešte raz o dodržiavanie hygienických opatrení počas svätých omší. Ich dodržiavanie je prejavom lásky k blížnemu a úctou k svojmu vlastnému zdraviu, ktoré je Božím darom. Prosíme, aby ste aj počas svätej omše mali nasadené rúško a prekryli si ním aj nos, nakoľko nesprávne nosenie rúška znižuje jeho účinnosť. Svojim zodpovedným prístupom pomáhame, aby nám opäť nezatvorili chrámy a chránime aj zdravie svojich kňazov, ktorí sú rizikovou skupinou. Ich prípadné zatvorenie do karantény by znamenalo nemožnosť sláviť sväté omše a to si určite nikto z nás nepraje. Pokračujme i naďalej v modlitbách za odvrátenie pandémie a zverujme sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.