Farské oznamy, 27. nedeľa cez rok, 7.10.2018

Farské oznamy

27. nedeľa cez rok, 7.10.2018

Liturgický kalendár:

 

PO 8.10. Féria
UT 9.10. Féria
ST 10.10. Féria
ŠT 11.10. Slávnosť výročia posvätenia katedrály
PI 12.10. Féria
SO 13.10. Spomienka Panny Márie
NE 14.10. 28. nedeľa cez rok

Pozvania a informácie:

 • Dnes je zbierka na opravu katedrály.
 • Dnes máme v našej farnosti adoračný deň. NSO bude vyložená k poklone po sv. omši 10.30hod. a ukončená bude sviatostným požehnaním večer o 17.50hod. Pozývame vás, aby ste v priebehu odpoludnia prichádzali spolu rodiny na poklonu a prosbu o Božie požehnanie pre vás a vašich drahých.
 • Prežívame mariánsky ružencový mesiac október. Sme pozvaní k spoločnej modlitbe posvätného ruženca vo farnosti i v rodinách, pri jeho modlitbe môžeme získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. V našej farnosti sa budeme modliť na spoločné úmysly každý deň. Rozpis úmyslov a možnosť zapísania sa na vedenie večernej modlitby je na stolíku pri oltári Panny Márie.
 • V stredu bude spovedný deň. Spovedať budeme od 8.00hod. do 18.00hod. Počas spovednej služby bude vyložená NSO k adorácii.
 • V stredu o 19.00hod. bude stretnutie Farskej rady.
 • Vo štvrtok slávime v našej diecéze a zvlášť v našom chráme Výročie posviacky Katedrály Najsvätejšej Trojice. Sv. omše budú o 7.00hod., slávnostná sv. omša o 9.30hod. za účasti všetkých kňazov našej diecézy a diecézneho biskupa Tomáša a večer bude sv. omša o 18.00hod. Zvyčajná sv. omša o 12.00hod. v tento deň nebude.
 • Prihlasovanie k príprave detí z našej farnosti na 1. sv. prijímanie je do 30. októbra v kancelárii farského úradu. Prosíme aby s dieťaťom prišiel aspoň jeden z rodičov. Sme vám k dispozícii v pondelok 9.00-11.00 a 15.00-17.00, v stredu a piatok od 9.00-11.00 a v utorok a stredu i po večernej sv. omši.
 • Žilinský miešaný zbor Vás srdečne pozýva na 9. Ročník Medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna, ktorý sa uskutoční v dňoch od 10. – 13. októbra 2018. Počas 7 festivalových koncertov sa predstaví 30 domácich i zahraničných zborových telies. Dvojdňová súťaž (piatok a sobota) bude prebiehať v Dome umenia Fatra Žilina pod dohľadom odbornej poroty. Podrobnejší program jednotlivých koncertov nájdete na plagáte pred katedrálou a na stránke vocemagna.sk. V Katedrále bude koncert v piatok o 19.00hod. Srdečne vás pozývame.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok 19.10. pri sv. omši o 18.00hod. v katedrále a po sv. omši do 20.00hod. vo farskom centre N3.
 • V termíne 18. – 23. novembra budeme z farnosti putovať do Ríma. Cena je 340€. Prihlasovať sa môžete v sakristii po sv. omšiach so zaplatením zálohy 200€. Je ešte pár posledných miest. Na púti bude p. kaplán Ondrej.
 • Vzadu pod chórom je nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza.

vaši duchovní otcovia