Farské oznamy, 28. nedeľa cez rok, 11. 10. 2020

Farské oznamy

                                   28. nedeľa cez rok, 11.10.2020                    

Liturgický kalendár:

 

PO 12.10. Féria
UT 13.10. Féria
ST 14.10. Féria
ŠT 15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
PI 16.10. Féria
SO 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
NE 18.10. 29. nedeľa v cezročnom období

 

 Pozvania a informácie:

  • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00.
  • Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a limitovaný počet veriacich na sv. omšiach (50) pristupujeme k zavedeniu mimoriadnych svätých omší a to v sobotu pridávame jednu svätú omšu o 16:30 a v nedeľu o 12.00. Aj napriek tomuto navýšeniu slávení nemôžeme garantovať, že každý veriaci bude môcť vojsť dovnútra chrámu na slávenie sv. omše. Aby mal každý prístup k Eucharistii, prosíme tých, ktorí sa nedostanú dovnútra, aby neodchádzali. Vždy pred začiatkom svätej omše vyjde kňaz pred katedrálu a vykoná krátky obrad sv. prijímania pre tých, ktorí sa nedostanú dovnútra. Po tomto obrade vás prosíme, aby ste sa v pokoji rozišli domov. Veriaci vo vnútri chrámu, budú s kňazom sláviť svätú omšu. Prosíme tých, ktorí majú vo zvyku navštevovať viaceré sväté omše počas dňa, aby tak nerobili, a nechali priestor aj iným veriacim zúčastniť sa svätej omše. Vzájomným rešpektom a toleranciou pomôžeme udržať terajší stav, pri ktorom môžeme sláviť sväté omše, hoci s obmedzeným počtom veriacich.
  • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
  • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. V nedeľu spovedáme pred rannou sv. omšou o 7.00 a večernou o 18.00.
  • Túto nedeľu pri sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Budúca nedeľa bude misijnou nedeľou. Budeme sa modliť za misijné diela Cirkvi a šírenie Kristovho mena na celom svete. Zároveň bude aj zbierka na misie.
  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Vladimír Papajčík z Farnosti Žilina-mesto a Katarína Roháčová z Farnosti Žilina-mesto. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju nahlási v kancelárii farského úradu.
  • Prosíme ešte raz o dodržiavanie hygienických opatrení počas svätých omší. Ich dodržiavanie je prejavom lásky k blížnemu a úctou k svojmu vlastnému zdraviu, ktoré je Božím darom. Prosíme, aby ste aj počas svätej omše mali nasadené rúško a prekryli si ním aj nos, nakoľko nesprávne nosenie rúška znižuje jeho účinnosť. Svojim zodpovedným prístupom pomáhame, aby nám opäť nezatvorili chrámy a chránime aj zdravie svojich kňazov, ktorí sú rizikovou skupinou. Ich prípadné zatvorenie do karantény by znamenalo nemožnosť sláviť sväté omše a to si určite nikto z nás nepraje. Pokračujme i naďalej v modlitbách za odvrátenie pandémie a zverujme sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

 vaši duchovní otcovia