Farské oznamy, 28. nedeľa v období cez rok, 13.10.2019

 

Farské oznamy, 28. nedeľa v období cez rok, 13.10.2019

 

 Liturgický kalendár:

PO 14.10. Féria
UT 15.10. Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
ST 16.10. Féria
ŠT 17.10. Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
PI 18.10. Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
SO 12.10. Spomienka Panny Márie
NE 20.10. 29. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

  • Prežívame ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca pred sv. omšami, resp. vo vašich rodinách.
  • Inštitút Communio pozýva v utorok do Diecézneho centra o 17.00hod. na dvojpodujatie: najprv výstavu výtvarníka Dominika Mončeka a potom bude diskusia “Ako sa angažovať v regióne?” s dvoma mladými ľuďmi Karinou Holešovou a Denisom Cáderom, ktorí majú skúsenosť s prácou v samospráve – diskusia od Novembra ´89 po dnešok.
  • V stredu bude spovedný deň, preto bude aj vyložená NSO k adorácii počas dňa. Spovedať budeme od 8.00 do 18.00hod.
  • V stredu po sv. omšiach budeme zapisovať úmysly sv. omší odslúžených v katedrále v mesiacoch november a december.
  • Vo štvrtok je celediecézne pracovné stretnutie kňazov. Sv. omša o 12.00hod. nebude.
  • V piatok 17.20hod. sa v katedrále pridáme k celosvetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pozývame deti a rodičov k spoločnej modlitbe posvätného ruženca na úmysel jednoty a pokoja vo svete.
  • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Relikvie sv. Vincenta privítame v Žiline v sobotu večer o 20.00hod. v Sirotári, môžete si ich uctiť do 21.00hod. V nedeľu budú relikvie od 7.00hod. vystavené k verejnej úcte počas dňa medzi sv. omšami a o 10.00hod. bude Eucharistiu sláviť otec biskup Tomáš Galis. O 11.30hod. začne hudobno-slovné pásmo k sv. Vincentovi. Liturgická rozlúčka so svätcom je po večernej sv. omši. Podrobnejší program je na nástenke.
  • Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí októbra 2019 so vstupom o 10.00hod. v budove školy Na Závaží 2. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov o štúdium sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke školy www.sskp.sk.
  • Farnosť Žilina-Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú počúvať katechézy každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi pri kostole vždy o 18.45hod.

vaši duchovní otcovia