Farské oznamy, 29. nedeľa v období cez rok, 20.10.2019, Misijná nedeľa

Farské oznamy, 29. nedeľa v období cez rok, 20.10.2019, Misijná nedeľa

Liturgický kalendár:

PO 21.10. Féria
UT 22.10. Spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
ST 23.10. Féria
ŠT 24.10. Féria
PI 25.10. Féria
SO 26.10. Spomienka Panny Márie
NE 27.10. 30. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

  • Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Prežívame ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca pred sv. omšami v našich chrámoch, resp. vo vašich rodinách.
  • V stredu bude spovedný deň, preto bude aj vyložená NSO k adorácii počas dňa. Spovedať budeme od 8.00 do 18.00hod.
  • Spovedať v Považskom Chlmci k prvému piatku a k oktáve získavania odpustkov pre duše v očistci budeme budúcu nedeľu od 8.00hod.
  • Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva na Deň otvorených dverí tento piatok so vstupom o 10.00hod. v budove školy Na Závaží 2. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov o štúdium sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke školy sskp.sk.
  • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29.októbra 2019 v čase od 9.00 do 12.00hod.
  • Oddelenie cirkevnej hudby Konzervatória v Žiline pozýva na koncert duchovnej hudby budúcu nedeľu o 17.00hod. v kostole sv. Barbory. Odznie  Oratórium Konštantín a Metod od Pavla Kršku.
  • Farnosť Žilina-Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú počúvať katechézy každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi pri kostole vždy o 18.45hod.
  • Budúcu nedeľu sa mení letný čas na stredoeurópsky. O 3.00 posunieme hodinky na 2.00!

vaši duchovní otcovia