Farské oznamy – 3. adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE)

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
UT 14.12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
ST 15.12. Streda po 3. adventnej nedeli
ŠT 16.12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli
PI 17.12. Piatok po 3. adventnej nedeli
SO 18.12. Sobota po 3. adventnej nedeli
NE 19.12. ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI  7.00, 12.00 a 18.00
  SO   7.00 a 18.00
  NE   7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00

  Na základe nariadení sú sväté omše v režime OP, to znamená, že len pre plne očkovaných a tých, ktorí COVID prekonali pred menej ako 180-timi dňami. Prosíme vás, aby ste si na sväté omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií.

  Pre tých, ktorí sa kvôli novým opatreniam nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na sv. omši platí samozrejme dišpenz. To sa týka aj zaočkovaných, ktorí sa z kapacitných dôvodov už nezmestia do kostola.

  Pre všetkých menovaných sa bude 5 minút pred každou svätou omšou rozdávať sväté prijímanie pred hlavným vchodom do kostola.

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou.
  V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
  Podľa nariadení neočkovaným vysluhujeme sviatosť zmierenia iba individuálne po vzájomnej dohode.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • Nakoľko je zložitá epidemiologická situácia a spoločná svätá spoveď pred Vianocami nebude možná, povzbudzujeme všetkých veriacich, aby počas celého adventného obdobia využili možnosť sa vyspovedať vo svojich farnostiach. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na posledný týždeň pred Vianocami.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace január a február. Nahlasovať si ich môžete jedine osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Prosíme vás, aby ste úmysly sv. omší nenahlasovali telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel na svätej omši.
 • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré budeme sláviť o 7.00 v katedrále. Prineste si so sebou aj lampáše, alebo sviečky.
 • Naďalej platí dišpenz diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, ktorý udelil všetkým veriacim latinského obradu nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Farská kancelária funguje  v riadnych časoch, avšak predovšetkým telefonickou a e-mailovou formou.
 • Dávame vám do pozornosti mesačník Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Môžete si ho zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť tu, vytlačiť a doma vyplniť. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Cena 1 hlineného dukátu je 1€. Viac informácií o projekte Hlinený dukát nájdete na výveske pred kostolom alebo na stránke www.charitaza.sk.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia