Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Farské oznamy

                                   3. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

PO 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
UT 26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
ST 27. 1. Streda 3. týždňa v Cezročnom období
ŠT 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
PI 29. 1. Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
SO 30. 1. Panny Márie v sobotu
NE 31. 1. Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci február. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.
  • Povzbudzujeme Vás k modlitbe vo svojich domovoch za odvrátenie pandémie, za zdravie a za Božie požehnanie pre našu farnosť.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia