Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 21.03. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
UT 22.03. Utorok po 3. pôstnej nedeli
ST 23.03. Streda po 3. pôstnej nedeli
ŠT 24.03. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
PI 25.03. ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
SO 26.03. Sobota po 3. pôstnej nedeli
NE 27.03. ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (lætare)

 Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – ŠT  7.00, 12.00 a 18.00
  PI  7.00, 12.00 a 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Keďže prežívame Pôstne obdobie, ktoré má kajúci charakter, pozývame vás zvlášť k sviatosti zmierenia.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
  1. Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebných knižkách a modlievame sa ju aj spoločne pri sv. omšiach.

 • V piatok na slávnosť Zvestovania Pána budeme po svätých omšiach udeľovať na požiadanie požehnanie žien v požehnanom stave. Pozývame budúce mamičky k prijatiu tohto požehnania.
 • Hnutie 9 mesiacov za život vás v piatok na sviatok Zvestovania Pána srdečne pozýva do katedrály na večernú svätú omšu o 18.00, ktorá bude obetovaná za ochranu nenarodených detí. Po svätej omši bude nasledovať modlitba krížovej cesty obetovanej na rovnaný úmysel.
 • V pôste sa spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty v piatok od 11.20 hod. a v nedeľu od 14.30 hod.
 • Termín prvého svätého prijímania v našej farnosti bude na 7. veľkonočnú nedeľu 29. mája 2022. Rodičia prvoprijímajúcich detí sa viac informácií dozvedia na stretnutí, o ktorom budú informovaný mailom.
 • Diecézna charita Žilina ponúka 3 pracovné miesta s miestom výkonu práce v Žiline. Ide o koordinátora farských charít, projektového manažéra a koordinátora dobrovoľníkov / vzdelávania. Stále prebieha aj materiálna a potravinová zbierka, z ktorej môžete čerpať, ak poskytujete ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny. Charita ocení aj každý finančný dar! Viac na www.charitaza.sk.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Farnosť Žilina – Solinky bude organizovať Kurz Ave, ktorý je určený pre rodičov, ktorí žijú sami, pretože sa rozviedli, žijú odlúčene, nikdy sa nezosobášili alebo ovdoveli. Kurz im ponúka cestu prijatia danej situácie v kresťanskom duchu. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj, jún. Nahlasovať si ich môžete počas úradných hodín osobne alebo telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel v katedrále na konkrétny termín.
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline pozýva všetkých záujemcov, predovšetkým z radov budúcich prvákov a ich rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční v utorok 22. marca od 9. hod. v priestoroch školy. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete a ukončenie všetkých vojnových konfliktov na Ukrajine, Rusku, Blízkom východe i na celom svete.
 • Na budúcu nedeľu sa posúva čas zo zimného na letný. Budeme o hodinu kratšie spať, tak si nezabudnite posunúť budík, aby ste prišli včas na svätú omšu.
 • Aj keď sa opatrenia uvoľnili – rozdávanie sv. prijímania a znak pokoja podaním rúk, naďalej vás ale prosíme, aby ste si chránili zdravie o zodpovedné nosenie respirátora, ktorý zakrýva ústa i nos.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia