Farské oznamy 3. veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

FARSKÉ OZNAMY 3. veľkonočná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

 

PO 19.4. Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
UT 20.4. Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
ST 21.4. Streda po 3. veľkonočnej nedeli
ŠT 22.4. Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
PI 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,  spomienka
SO 24.4. Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
NE 25.4. Štvrtá veľkonočná nedeľa  (Nedeľa Dobrého pastiera)

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby opäť povolené – osoba na 15 m2. V kostole je povinnosť nosiť respirátor a mať platný negatívny test na COVID – 19. Pravidlá sú totožné, ako aj v bežných prevádzkach. Dodržujme všetky hygienické opatrenia (ROR, dezinfekcia rúk) aby sme sa navzájom chránili a rešpektovali.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  •  Keďže je obmedzená kapacita, prosíme, aby ste nechodili počas dňa na viaceré sväté omše, ale boli sme ohľaduplní voči ostatným a umožnili aj iným účasť na svätej omši. Vďaka za pochopenie.
  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00. V sobotu 7.00 a 18.00.
  • V nedeľu sú sväté omše v riadnych časoch 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00.
  • V Považskom Chlmci bude nedeľná svätá omša o 8.30 a v Strážove o 10.00.
  • Farská kancelária bude opäť otvorená v riadnych časoch: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a piatok 9.00 – 11.00.
  • Sviatosť zmierenia je možné prijať: Pondelok – sobota 30 minút pred sv. omšou. V nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na seminár v Nitre, kde študujú bohoslovci Žilinskej diecézy. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlí Raduj sa, nebies Kráľovná.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia