Farské oznamy – 30. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 25.10. Sv. Maura, biskupa, ľubovoľná spomienka
UT 26.10. Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
ST 27.10. Streda 30. týždňa v Cezročnom období
ŠT 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
PI 29.10. Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
SO 30.10. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 31.10. TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
  Keďže  od budúceho týždňa bude možné získavať úplne odpustky pre zosnulých, budeme tento týždeň vo štvrtok a v piatok spovedať večer už od 17.00. Prosíme vás, aby ste využili možnosť sv. spovede už v tomto týždni. Sv. spoveď v tomto týždni je súčasne k dušičkám i prvopiatková.
 • Prežívame mesiac október – mesiac zvlášť zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k spoločnej  modlitbe ruženca za pokoj v našich rodinách a za odvrátenie pandémie vo svete.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace november a december. Nahlasovať si ich môžete jedine osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Prosíme vás, aby ste úmysly sv. omší nenahlasovali telefonicky.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí aj v tomto týždni prispeli na opravu našej katedrály. Za všetkých vás – dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia