Farské oznamy, 30. nedeľa v období cez rok, 27.10.2019

Farské oznamy

30. nedeľa v období cez rok, 27.10.2019

Liturgický kalendár:

PO 28.10. Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
UT 29.10. Féria
ST 30.10. Féria
ŠT 31.10. Féria /// vigílna sv. omša
PI 1.11. SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SO 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých
NE 3.11. 31. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

  • Prežívame ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca pred sv. omšami i vo vašich rodinách.
  • Spovedať k prvému piatku i k oktáve získavania odpustkov pre duše v očistci budeme nasledovne: v katedrále pondelok a utorok – 30 min pred sv. omšami, v stredu je celodenná spovedná služba, vo štvrtok ráno 6.15, pred obednou sv. omšou 11.15 a večer 16.30hod.
  • V piatok na SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH a v sobotu na SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH budú sväté omše: v katedrále o 7:00, 9:00 a 18:00; Považský Chlmec 8:30 a Strážov 10:00
  • V sobotu 2. 11. o 15.00hod. bude pri kríži na Mestskom cintoríne (Starý cintorín) Dušičková pobožnosť. V Považskom Chlmci a v Strážove bude po sv. omšiach.
  • Pripomíname, že od 1.11. – 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých. (Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, treba vylúčiť vo všeobecnosti pripútanosť k hriechu, nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých.) Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
  • Farnosť Žilina-Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú počúvať katechézy každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi pri kostole vždy o 18.45hod.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na opravu katedrály. Prispieť môžete i priamo na farský účet cez mobilnú aplikáciu vašej banky naskenovaním QR kódu v predsieni chrámu, resp. na farskej stránke. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

vaši duchovní otcovia