Farské oznamy – 31. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 31.10. Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
UT 01.11. Všetkých svätých, slávnosť
ST 02.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
ŠT 03.11. Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 04.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka (Prvý piatok v mesiaci)
SO 05.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 06.11. 32. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA (okrem utorka a stredy) 7.00, 12.00 a 18.00

  UT, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
  ST 7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci november. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V pondelok a v piatok spovedáme na obed už od 11.00 do 12.30. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V utorok 1. novembra bude na Starom cintoríne o 15.00 dušičková pobožnosť, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Na cintoríne v Považskom Chlmci a v Strážove bude dušičková pobožnost hneď po svätých omšiach.
 • Od utorka je opäť možné získavať úplné odpustky pre duše zosnulých. Odpustky je možné získať osem po sebe idúcich dní o 1. do 8. novembra.
  Podmienky pre získanie odpustkov sú:
  sv. spoveď – stačí aj jedna pre všetky dni;
  sv. prijímanie – prijať v ten deň alebo akonáhle to bude možné;
  modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravasʼ, Sláva Otcu.
  Okrem toho, tí, ktorým je to možné, by mali v ten deň nábožne navštíviť cintorín a aspoň v duchu sa pomodliť za zosnulých.
  Viac informácií o možnostiach a podmienkach získania odpustkov nájdete aj na plagáte na výveske pred kostolom.
 • Počas tzv. dušičkovej oktávy (1. – 8. 11.) vás všetkých pozývame k spoločnej modlitbe na Starom cintoríne. Stretneme sa vždy po večernej svätej omši (okolo 18.45) pred kostolom odkiaľ spoločne pôjdeme na cintorín.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • piatok večer pozývame všetkých birmovancov na večernú svätú omšu o 18.00, po ktorej bude nasledovať stretnutie vo farskom centre N3.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Diecézny katechetický úrad otvára v Žiline kurz Náboženstvo pre dospelýc Projekt je určený pre dospelých, ktorí chcú oživiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz tvorí desať tém, rozložených do piatich stretnutí, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej. Vstup na vyučovanie je voľný, no pre prihlásených sú k dispozícii aj študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. V Žiline bude kurz prebiehať v kostole na Hájiku od 07.11. do 05.12.2022, vždy v pondelok večer od 18:00. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia