Farské oznamy – 31. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 01.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
UT 02.11. Všetkých zosnulých veriacich, spomienka
ST 03.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka
ŠT 04.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
PI 05.11. Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
SO 06.11. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 07.11.
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO a NE 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
  UT 7.00, 9.00, 12.00, 16.00 a 18.00; Považský Chlmec 16.30, Strážov 16.30
  ST – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci november.
  Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou.
  V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
  Vo štvrtok a v piatok spovedáme večer už od 17.00.
 • V pondelok 1. novembra bude na Starom cintoríne, ako aj na cintoríne v Považskom Chlmci a v Strážove o 15.00 dušičková pobožnosť, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • Od pondelka je opäť možné získavať úplné odpustky pre duše zosnulých. Tak ako minulý rok, i tento rok sa rozširuje možnosť získania odpustkov pre duše v očistci na celý mesiac november. Veriaci si počas tohto mesiaca môžu vybrať 8 ľubovoľných dní, ktoré nemusia nasledovať po sebe a v tieto dni môžu za splnenia podmienok získať odpustky pre duše zosnulých.
  Podmienky pre získanie odpustkov sú:
  sv. spoveď – stačí aj jedna pre všetky dni;
  sv. prijímanie – prijať v ten deň alebo akonáhle to bude možné;
  modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravasʼ, Sláva Otcu.

  Okrem toho, tí, ktorým je to možné, by mali v ten deň nábožne navštíviť cintorín a aspoň v duchu sa pomodliť za zosnulých.
  Viac informácií o možnostiach a podmienkach získania odpustkov nájdete aj na plagáte na výveske pred kostolom.

 • Srdečne vás pozývame na 11. ročník medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna Žilina. Program jednotlivých koncertov nájdete na plagáte na výveske pred kostolom alebo na webovej stránke www.vocemagna.sk.
 • Termíny na úmysly sv. omší v našom kostole sú už do konca vyčerpané. Naďalej prijímame úmysly na sv. omše, ktoré ale budú odslúžené mimo nášho kostola. Nahlasovať úmysly si môžete osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.
 • V pondelok 1. novembra bude farská kancelária zatvorená.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia