Farské oznamy, 31. nedeľa v období cez rok, 3.11.2019

 

Farské oznamy, 31. nedeľa v období cez rok, 3.11.2019

 Liturgický kalendár:

PO 4.11. Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa
UT 5.11. Féria
ST 6.11. Féria
ŠT 7.11. Féria
PI 8.11. Féria
SO 9.11. Sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky
NE 10.11. 32. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

  • Pri zbierke na misie ste obetovali 3025€. Z toho v katedrále 2395€, v Katolíckom dome 360€, v Považskom Chlmci 180€ a v Strážove 90€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Dnes je zbierka na opravu katedrály. Prispieť môžete i priamo na farský účet cez mobilnú aplikáciu vašej banky naskenovaním QR kódu v predsieni chrámu, resp. na farskej stránke. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Pripomíname, že do 8.11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých. (Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, treba vylúčiť vo všeobecnosti pripútanosť k hriechu, nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých.) Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
  • Vo štvrtok sú kňazské rekolekcie vo farnosti Žilina – Závodie. Začnú sv. omšou o 9.30hod. Sv. omša v katedrále o 12.00hod. nebude.
  • Prišlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Môžete si ho vziať /dobrovoľný príspevok je 1€/ v predsieni kostola.
  • Misionári Saletíni pozývajú na duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.
  • Farnosť Žilina-Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú počúvať katechézy v pondelok a stredu v miestnosti pre rodičov s deťmi pri kostole o 18.45hod. 

vaši duchovní otcovia