Farské oznamy – 32. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 07.11. Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období
UT 08.11. Utorok 32. týždňa v Cezročnom období
ST 09.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
ŠT 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
PI 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
SO 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
NE 13.11. 33. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Za všetkých dobrodincov pán dekan obetoval v sobotu rannú svätú omšu.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. Prosíme vás, aby ste v nedele a slávnosti prenechali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia tým, ktorí v iné dni neprichádzajú na sväté omše. Využite, prosíme, možnosť sa vyspovedať v pracovné dni.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname svätou omšou o 9.30 vo farnosti Trnové, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • V sobotu večer po večernej svätej omši pozývame všetkých rodičov detí, ktoré sa tento rok pripravujú v našej farnosti na prvé sväté prijímanie na organizačné stretnutie vo farskom kostole.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Inštitút Communio pozýva na posledné diskusné stretnutie zo série Slovensko 2030 pod názvom Inšpiratívne Slovensko. Hosťami budú košický arcibiskup Cyril Vasiľ a Dr. Ladislav Kučkovský, pôsobiaci v arcidiecéze Salzburg. Moderuje Ivo Novák z Rádia Lumen. Diskusia sa uskutoční v utorok 8. novembra17.30 v Diecéznom centre.
 • Diecézny katechetický úrad otvára v Žiline kurz Náboženstvo pre dospelých.
  Projekt je určený pre dospelých, ktorí chcú oživiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz tvorí desať tém, rozložených do piatich stretnutí, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej. Vstup na vyučovanie je voľný, no pre prihlásených sú k dispozícii aj študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. V Žiline bude kurz prebiehať v kostole na Hájiku od 07.11. do 05.12.2022, vždy v pondelok večer od 18:00. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk
 • Dňa  11. 2022 a 9. 12. 2022sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u saleziánov) Deň otvorených dverí, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac info na plagáte.
 • Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených s názvom rozVEDENÍ k BOHU, ktorá sa uskutoční 2. – 4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia