Farské oznamy – 32. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

 

align: center;">TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 08.11. Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období
UT 09.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
ST 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠT 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
PI 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
SO 13.11. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 14.11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI   7.00, 12.00 a 18.00
  SO   7.00 a 18.00
  NE   7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou.
  V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu katedrály. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov je obetovaná ranná svätá omša každú prvú sobotu v mesiaci.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé sväté prijímanie na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti a ich rodičov.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu osobne vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania po nedeľných svätých omšiach v sakristii kostola.
 • Termíny na úmysly sv. omší v našom kostole sú už do konca decembra vyčerpané. Naďalej ale prijímame úmysly na sv. omše, ktoré budú odslúžené mimo nášho kostola. Nahlasovať úmysly si môžete osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Môžete si ho zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia