Farské oznamy – 33. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
UT 16.11. Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
ST 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej), rehoľníčky, spomienka
ŠT 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľ. spomienka
PI 19.11. Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
SO 20.11. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 21.11. TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(NEDEĽA KRISTA KRÁĽA)

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem stredy)   7.00, 12.00 a 18.00
  ST, SO   7.00 a 18.00
  NE   7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00

  V stredu svätá omša o 12.00 nebude.

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou.
  V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou nebude. Zároveň bude v stredu z dôvodu štátneho sviatku farská kancelária zatvorená.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu osobne vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania po nedeľných svätých omšiach v sakristii kostola.
 • V sobotu 20. 11. 2021 budeme v našej diecéze sláviť tzv. „Kráľovský deň”. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch v Žiline. Program nájdete na plagáte na výveske pred kostolom a na stránke www.mladez.dcza.sk.
 • Termíny na úmysly sv. omší v našom kostole sú už do konca decembra vyčerpané. Naďalej ale prijímame úmysly na sv. omše, ktoré budú odslúžené mimo nášho kostola. Nahlasovať úmysly si môžete osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.
 • Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných a sviatku sv. Martina Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Cena 1 hlineného dukátu je 1€. Viac informácií o projekte Hlinený dukát nájdete na plagáte na výveske pred kostolom alebo na stránke www.charitaza.sk.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia