Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk 

Liturgický kalendár:

PO 20.12. Pondelok po 4. adventnej nedeli
UT 21.12. Utorok po 4. adventnej nedeli
ST 22.12. Streda po 4. adventnej nedeli
ŠT 23.12. Štvrtok po 4. adventnej nedeli
PI 24.12. Piatok po 4. adventnej nedeli – Štedrý deň
SO 25.12. NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
NE 26.12. PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

(Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok)

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – ŠT  7.00, 12.00 a 18.00

  V piatok na Štedrý deň budú sv. omše v katedrále o 7.00, 16.00 (vigília) a polnočná sv. omša o 24.00.

  Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok Svätej rodiny budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30, 16.00 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.00. Pri všetkých svätých omšiach bude vianočná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať!

 • V sobotu a v nedeľu budeme v katedrále v čase od 14.30 do 15.30 rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť slávenia svätých omší. Zároveň naďalej rozdávame sväté prijímanie aj 5 minút pred každou svätou omšou.
 • Na budúcu nedeľu budeme pri svätých omšiach požehnávať rodiny. Manželia budú mať možnosť si obnoviť svoj manželský sľub. Prosíme preto manželov, aby pri svätej omši sedeli spoločne aj so svojimi rodinami.
 • Naďalej platí, že sväté omše sú v režime OP. Prosíme vás, aby ste si na sväté omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií.
 • Pre tých, ktorí sa kvôli novým opatreniam nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na sv. omši platí samozrejme dišpenz. To sa týka aj zaočkovaných, ktorí sa z kapacitných dôvodov už nezmestia do kostola.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) budeme vysluhovať v tomto týždni vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do štvrtka od 10.30 do 12.30 a od 17.00 do 18.30. Zároveň spovedáme v tieto dni aj klasicky pol hodinu pred rannou svätou omšou.

  V piatok, na Štedrý deň, budeme spovedať pred svätými omšami len tých, ktorí skutočne nemali možnosť prísť na sv. spoveď doposiaľ.

 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • V stredu 22.12. 2020 sa náš otec biskup Mons. Tomáš Galis dožíva 71 rokov. Do ďalších rokov mu vyprosujeme veľa zdravia a Božích milostí. Myslime na nášho drahého otca biskupa vo svojich modlitbách.
 • Betlehemské svetlo si môžete vziať v predsieni katedrálneho chrámu od zajtrajšieho dňa po svätej omši o 12.00  do nasledujúcej nedele Svätej rodiny.
 • Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete počas úradných hodín telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel na svätej omši.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni v pondelok a v stredu v riadnych časoch, avšak iba telefonickou a e-mailovou formou.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
Milostiplné a radostné prežitie sviatkov Pánovho narodenia
vám všetkým vyprosujú a zo srdca vám žehnajú
Vaši duchovní otcovia