Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 19.12. Pondelok po 4. adventnej nedeli
UT 20.12. Utorok po 4. adventnej nedeli
ST 21.12. Streda po 4. adventnej nedeli
ŠT 22.12. Štvrtok po 4. adventnej nedeli
PI 23.12. Piatok po 4. adventnej nedeli
SO 24.12. Sobota po 4. adventnej nedeli – Štedrý deň
NE 25.12. NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

 Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00


  V sobotu na Štedrý deň budú sväté omše v katedrále o 7.00, 16.00 (vigília) a polnočná sv. omša o 24.00.

  Na slávnosť Narodenia Pána budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.15. Pri všetkých svätých omšiach bude vianočná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • V pondelok a v utorok bude v našej farnosti spoločná vianočná svätá spoveď. V pondelok budeme spovedať na filiálkach (Považský Chlmec 16.00 – 16.45; Strážov 17.00 – 17.30) a v utorok v kostoloch tu v meste (9.00 – 11.30; 15.00 – 17.30). Presný rozpis vianočného spovedania v žilinskom dekanáte nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na našej farskej webovej stránke.

  Využite spoločné sväté spovede v jednotlivých farnostiach. Spovedať počas týždňa budeme len pol hodinu pred svätými omšami. V sobotu, v nedeľu, na Narodenie Pána, a v pondelok, na sv. Štefana, spovedať nebudeme.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok a v stredu od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok 22.12. 2022 sa náš otec biskup Tomáš Galis dožíva 72 rokov. Do ďalších rokov mu vyprosujeme veľa zdravia a Božích milostí. Myslime na nášho drahého otca biskupa vo svojich modlitbách.
 • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré budeme sláviť o 7.00 v katedrále. Prineste si vždy so sebou aj lampáše alebo sviečky.
 • Betlehemské svetlosi môžete vziať od dnešného poludnia v predsieni katedrálneho chrámu až do nasledujúcej nedele Narodenia Pána.
 • V utorok o 16.40 a vo štvrtok o 19.00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia