Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

                                Farské oznamy                        

                               4. Adventná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 21.12. Féria
UT 22.12. Féria
ST 23.12. Féria
ŠT 24.12. Féria – Štedrý deň
PI 25.12. NARODENIE PÁNA,  Slávnosť
SO 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
NE 27.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok  

Pozvania a informácie:

 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred sv. omšou od pondelka do stredy.
 • Farská kancelária z dôvodu, že je  lockdown, bude fungovať len telefonicky, e- mailom, alebo osobne po svätej omši.
 • V utorok o 9.00 je predvianočné upratovanie katedrálneho chrámu a taktiež zdobenie vianočného stromčeka a príprava betlehema.
 •  Celodenná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou bude v stredu 23.12.2020.
 • 22.12. 2020 sa náš otec biskup Mons. Tomáš Galis dožíva 70 rokov. Do ďalších rokov mu vyprosujeme veľa zdravia a Božích milostí. Myslime na otca biskupa vo svojich modlitbách.
 • PO – ST budú sv. omše v riadnom čase o 7.00, 12.00, 18.00 ( o 7.00 slávime sv. omšu pri sviečkach).
 • Vo štvrtok na Štedrý deň budú sv. omše o 7.00, 16.00 (vigília) a polnočná sv. omša o 24.00. V Považskom Chlmci bude polnočná sv. omša o 24.00.
 • Na slávnosť Narodenia Pána, sviatok sv. Štefana a na sviatok Svätej rodiny budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30, 16.30, 18.00. V Strážove o 10.00 a v Považskom Chlmci o 8.30. Po sv. omšiach bude sviatočná ofera.
 • Budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme mať požehnanie rodín a príležitosť pre manželov obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov, aby sa pri sv. omši posadili spoločne so svojimi rodinami.
 • Betlehemské svetlo si môžete vziať v predsieni katedrálneho chrámu od dnešného dňa po svätej omši o 10.30  do nasledujúcej nedele Svätej rodiny.
 •  Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.

Prajeme Vám i Vašim blízkym milostiplné a požehnané vianočné sviatky

vaši duchovní otcovia