Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa (Laetare)

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

                                Farské oznamy                        

4.pôstna nedeľa (Laetare)

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

PO 15.3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
UT 16.3. Utorok po 4. pôstnej nedeli
ST 17.3. Streda po 4. pôstnej nedeli
ŠT 18.3. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
PI 19.3. sv. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
SO 20.3. Sobota po 4. pôstnej nedeli
NE 21.3. 5. pôstna nedeľa

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby pozastavené.
  • Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: avšak nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V pondelok a v stredu od 9.00 – 10.00 a v piatok od 9. – 10.00 a 18 – 19.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu. V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci marec. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.
  • Aby boli počaté deti prijímané s láskou  a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc (úmysel KBS).

Vaši duchovní otcovia