Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého Pastiera)

 

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Dobrého Pastiera

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 09.05. Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
UT 10.05. Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
ST 11.05. Streda po 4. veľkonočnej nedeli
ŠT 12.05. Sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
PI 13.05. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
SO 14.05. Sv. Mateja, apoštola, sviatok
NE 15.05. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • V dnešnú nedeľu myslime vo svojich modlitbách zvlášť na nové duchovné povolania – na našich seminaristov a tých, ktorí si Pán povoláva do kňazského alebo rehoľného života.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná predpísaná zbierka na kňazské semináre.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname sv. omšou o 9.30 v Kostole Dobrého pastiera vo farnosti Žilina – Solinky, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Pozývame vás na Misijnú púťdetí, ktorá sa uskutoční mája 2022 v Rajeckej Lesnej. Program začne o 10.00 hod. hodine ružencom za pokoj vo svete a bude pokračovať zaujímavými zastaveniami na tému putovania. O 14.30 hod. bude púť ukončená svätou omšou. Bližšie informácie a inštrukcie nájdete na nástenke pred kostolom alebo na https://misijnediela.sk/misijna-put-deti/.
 • Farnosti Ladce vás pozýva na jarnú púť k ucteniu Jána Pavla II. do Skalného sanktuária na hore Butkov v sobotu 21. mája 2022. Viac informácií na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.krizbutkov.sk
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Inštitút Communio pozýva na Deň s diecéznym časopisom, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022 v areáli Univerzitného pastoračného centra v Žiline (Paľova búda). Program pre celú rodinu a všetky generácie ponúkne zábavu aj poučenie, možnosť športu aj svätú omšu. Začiatok o 9.00. Všetci sú srdečne pozvaní. Viac na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Inštitút Communio pozýva na diskusiu s názvom Slovensko a Európa 2030, ktorá sa uskutoční v utorok 10. mája v Diecéznom centre v Žiline o 17.00. Hosťami budú politológ Ján Baránek a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.
 • Pozývame všetkých mužov na spoločný inšpiratívny večer s prednáškou a debatou. Hosťom večera bude kňaz doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. Téma bude Identita muža. Stretnutie sa uskutoční na Paľovej búde v utorok 10. mája o 18. hod
 • Komunita Emanuel pozýva mladých vo veku 18 – 30 rokov na celodenné stretnutie v sobotu 5. v Žiline na Solinkách. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto s miestom výkonu práce v Žiline. Ide o sociálneho pracovníka. Viac na plagáte na nástenke pred kostolom a na www.charitaza.sk.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia