Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk 

     Liturgický kalendár:

PO 07.02. Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období
UT 08.02. Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
ST 09.02. Streda 5. týždňa v Cezročnom období
ŠT 10.02. Sv. Školastiky, panny, spomienka
PI 11.02. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
SO 12.02. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 13.02. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30, 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Naďalej platí, že sväté omše sú v režime OP. Prosíme vás, aby ste si na sv. omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií. Pre tých, ktorí sa nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na sv. omši platí samozrejme dišpenz. Naďalej rozdávame sväté prijímanie aj 5 minút pred každou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Termíny na úmysly svätých omší sú už do konca marca obsadené. Ďalšie úmysly na mesiace apríl až jún budeme zapisovať od polovice marca.
 • Časy úradných hodín vo farskej kancelárii:
  Farská kancelária je otvorená v bežnom režime:
  V pondelok bude farská kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00
  a poobede od 15.00 do 17.00. V stredu a v piatok bude kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Slovenskí biskupi nás pozývajú na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Viac informácií nájdete aj na plagáte na nástenke pred kostolom alebo tu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia