Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár: 

PO 22.3. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
UT 23.3. Utorok po 5. pôstnej nedeli
ST 24.3. Streda po 5. pôstnej nedeli
ŠT 25.3. ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
PI 26.3. Piatok po 5. pôstnej nedeli
SO 27.3. Sobota po 5. pôstnej nedeli
NE 28.3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Pozvania a informácie:

 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby pozastavené.
 • Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
 • Chrámy nie je nariadené zamknúť: avšak nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 • V dnešnú nedeľu sa u nás podľa starobylého zvyku v kostoloch zahaľujú kríže a obrazy umučeného Krista. Ostanú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
 • Budúcou nedeľou začína Veľký týždeň, keď Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.
 • V pondelok a v stredu od 9.00 – 10.00 a v piatok od 9. – 10.00
  a 18 – 19.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu.
  V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
 • Zmena času – budúcu nedeľu 28. 3. sa mení čas: o 02. h stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. h letného času.
 • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
 • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
 • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci marec. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia