Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

FARSKÉ OZNAMY  5. veľkonočná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 3.5. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
UT 4.5. Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
ST 5.5. Streda po 5. veľkonočnej nedeli
ŠT 6.5. Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
PI 7.5. Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
SO 8.5. Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
NE 9.5. Šiesta veľkonočná nedeľa 

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby opäť povolené – osoba na 15 m2. V kostole je povinnosť nosiť respirátor. Test na Covid – 19 je odporúčaný. Dodržujme všetky hygienické opatrenia (ROR, dezinfekcia rúk) aby sme sa navzájom chránili a rešpektovali. Ak máte horúčku, kašeľ, alebo iné ťažkosti, ostaňte doma a nezúčastňujte sa na svätej omši.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V nedeľu –  Považský Chlmec – 8.30 Strážov – 10.00.
  • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
  • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
  • Sviatosť zmierenia je možné prijať:  ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok v mesiaci, vo štvrtok a v piatok budeme spovedať od 17.00hod.
  • V mesiaci máj sa po svätých omšiach budeme spoločne modliť Loretánske litánie.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies, kráľovná.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia