Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

FARSKÉ OZNAMY      4. veľkonočná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 Liturgický kalendár:

 

PO 26.4. Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
UT 27.4. Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
ST 28.4. Streda po 4. veľkonočnej nedeli
ŠT 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
PI 30.4. Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
SO 1.5. Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
NE 2.5. Piata veľkonočná nedeľa 

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby opäť povolené – osoba na 15 m2. V kostole je povinnosť nosiť respirátor. Test na Covid – 19 je odporúčaný. Dodržujme všetky hygienické opatrenia (ROR, dezinfekcia rúk) aby sme sa navzájom chránili a rešpektovali. Ak máte horúčku, kašeľ, alebo iné ťažkosti, ostaňte doma a nezúčastňujte sa na svätej omši.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch.
  • Farská kancelária bude opäť otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
  • Sviatosť zmierenia je možné prijať: Pondelok – sobota 30 minút pred sv. omšou. V nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou.
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na seminár v Nitre, kde študujú bohoslovci Žilinskej diecézy. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Dnes o 15.00 bude popoludňajšia pobožnosť pred Najsvätejšou oltárnou Sviatosťou za duchovné povolania.
  • V mesiaci máj sa po svätých omšiach budeme spoločne modliť Loretánske litánie.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies, kráľovná.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia