Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 23.05. Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
UT 24.05. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
ST 25.05. Streda po 6. veľkonočnej nedeli
ŠT 26.05. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
PI 27.05. Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
SO 28.05. Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
NE 29.05. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem štvrtku) 7.00, 12.00 a 18.00
  ŠT 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúcu nedeľu sa uskutoční v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Preto vás prosíme, aby ste počítali s tým, že sv. omše o 9.00 a 10.30 budú vyhradené predovšetkým pre prvoprijímajúce deti s ich rodinami.
 • V piatok po večernej svätej omši o 19. hod. bude vo farskom kostole svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Prosíme vás, aby ostatní využili pre prijatie sviatosti zmierenia iné termíny. Zároveň vás prosíme o modlitby za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
 • Od piatka sa začíname modliť novénu Duchu Svätému pred blížiacou sa slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach alebo stiahnúť tu. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Všetkých slobodných mladých ľudí nad 25 rokov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. júna v kláštore Školských sestier sv. Františka. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom a na skolskesestry.sk.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia