Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár:

PO 10.5. Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
UT 11.5. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
ST 12.5. Streda po 6. veľkonočnej nedeli – prosebný deň
ŠT 13.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
PI 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok
SO 15.5. Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
NE 16.5. Siedma veľkonočná nedeľa 

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci vo štvrtok o 16.30 a v nedeľu o 8.30.  V Strážove bude sv. omša v nedeľu o 10.00.
  • Sviatosť zmierenia je možné prijať:  ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty a v nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou v pastoračnom centre N3.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • Dnes je pri sv. omšiach zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca.)
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  • BISKUPSKÁ VIZITÁCIA bude v našej farnoosti v utorok a v stredu. V utorok bude večernú sv. omšu celebrovať Mons. Tomáš Galis – žilinský biskup. Po svätej omši bude diskusia a možnosť na rozhovor s pánom biskupom.
  • V Považskom Chlmci navštívi veriacich pán biskup v utorok o 14.45 a v Strážove o 16.30.
  • V stredu navštívi pán biskup kapucínov a dominikánov. Svätá omša v Kostole sv. Barbory (dominikáni) s pánom biskupom bude o 15.30.

  Srdečne Vás všetkých pozývame!

  • V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni za úrodu. V našej farnosti sa budeme za úrodu modliť obzvlášť v stredu.
  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána – je to cirkevne prikázaný sviatok. Účasť na svätej omši a zdržiavanie sa prác.
  • V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému, ktorú sa budeme v našej farnosti spoločne modliť po večerných sv. omšiach. Počas týchto deviatich dní bude zároveň pri večerných sv. omšiach cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého a ich úžitku pre náš život. Srdečne Vás všetkých pozývame!
  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude v sobotu 15. 5. 2021. Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v piatok od 19.00 – 20.30.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
  • V mesiaci máj sa po svätých omšiach budeme spoločne modliť Loretánske litánie.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia