Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 30.05. Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
UT 31.05. Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
ST 01.06. Sv. Justína, mučeníka, spomienka
ŠT 02.06. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
PI 03.06. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka (Prvý piatok)
SO 04.06. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli (Prvá sobota – sv. omša za dobrodincov)
NE 05.06. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Pozvania a informácie:

 • Dnes je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Preto sa pri všetkých svätých omšiach koná predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Od piatka sa modlíme novénu Duchu Svätému pred blížiacou sa slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsah letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Všetkých slobodných mladých ľudí nad 25 rokov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. júna v kláštore Školských sestier sv. Františka. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom a na skolskesestry.sk.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude možné pri splnení zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Využite preto tento týždeň príležitosť prijať sviatosť zmierenia.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia