Farské oznamy, 7. veľkonočná nedeľa, 24.5.2020

Farské oznamy, 7. veľkonočná nedeľa, 24.5.2020

 Liturgický kalendár:

PO 25.5. Féria
UT 26.5. Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
ST 27.5. Féria
ŠT 28.5. Féria
PI 29.5. Féria
SO 30.5. Spomienka Panny Márie
NE 31.5. Slávnosť Zoslania Ducha svätého

Pozvania a informácie: 

  • omše budú aj v tomto týždni slúžené v časoch o 7.00, 9.00 a 18.00hod. Sv. omša o 9.00hod. je určená pre seniorov.
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme 30 min. pred sv. omšami vo farskom centre N3 v pondelok až sobotu.
  • Prosíme o modlitbu: za našich birmovancov, za prvoprijímajúce deti a ich rodiny, za kandidátov diakonátu a presbyterátu.
  • Pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedele a sviatky.
  • Ďakujeme za záujem o život v našej farnosti. Viac i na farskej stránke.

vaši duchovní otcovia