Farské oznamy 7. veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár:

PO 17.5. Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
UT 18.5. Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
ST 19.5. Streda po 7. veľkonočnej nedeli – kántrový deň
ŠT 20.5. Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
PI 21.5. Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
SO 22.5. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
NE 23.5. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť (Turíce)

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci v nedeľu o 8.30.  V Strážove bude sv. omša v nedeľu o 10.00.
 • Sviatosť zmierenia je možné prijať:  ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty a v nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou v pastoračnom centre N3.
 • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
 • Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, zároveň je zbierka na katolícke masmédiá.
 • Dnes je taktiež svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.
 • Dnes je aj 3. nedeľa v mesiaci – pozývame všetkých členov karmelitánskej rodiny a mariánskych ctiteľov na spoločnú modlitbu o 15,00 h v katedrále.
 • Tento týždeň sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. V našej farnosti budeme mať kántrový deň v stredu.
 • Po večerných svätých omšiach sa modlíme novénu k Duchu Svätému. Počas týchto deviatich dní bude zároveň pri večerných sv. omšiach cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého a ich úžitku pre náš život. Srdečne Vás všetkých pozývame!
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
 • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
 • V mesiaci máj sa po svätých omšiach budeme spoločne modliť Loretánske litánie.
 • Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – kto sa zúčastní na verejnom recitovaní, alebo speve hymnu Veni ,Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia