Farské oznamy: 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:

PO 7. 6. Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
UT 8. 6. Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
ST 9. 6. Streda 10. týždňa v Cezročnom období
ŠT 10. 6. Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
PI 11. 6. NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)
SO 12. 6. Nepoškvrneného srdca Preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)
NE 13. 6. Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00. NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00, v Považskom Chlmci o 8.30, v Strážove o 10.00.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • Prosíme tiež o dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení – zvlášť o náležité prekrytie dýchacích ciest.
  • Dnes je prvonedeľná zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omša v štvrtok večer už bude z tejto slávnosti. V tento deň je možnosť získať úplne odpustky pre tých, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, môžu ich získať za obvyklých podmienok.
  • Zároveň je tento deň aj Svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. U nás v katedrále bude v piatok po večernej sv. omši modlitbová vigília pred prijatím sviatosti posvätného stavu diakonátu a presbyterátu spolu s ordinandami. Všetkých Vás srdečne pozývame pripojiť sa k modlitbe za našich nových kňazov a diakona.
  • V sobotu 12. júna bude kňazská a diakonská vysviacka v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčinciach o 10,00 h. Prosíme, pamätajte v modlitbách na ordinandov, medzi ktorými je aj náš p. diakon.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia