Farské oznamy nedeľa Krista Kráľa – 34. nedeľa v období cez rok

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 

Farské oznamy

                                       Nedeľa Krista Kráľa – 34. nedeľa v období cez rok

 

 

Liturgický kalendár:

 

 

PO 23.11. Féria
UT 24.11. Sv. Ondreja Dung – Laka , kňaza a spoločníkov, mučeníkov,  spomienka
ST 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
ŠT 26.11. Féria
PI 27.11. Féria
SO 28.11. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 29.11. 1. adventná nedeľa

 

Pozvania a informácie:

 

 • Od pondelka 16.11. 2020 je obnovené verejné slávenie svätých omší za účasti veriacich.  Sväté omše budú slúžené v riadnom čase PON – PIA 7.00, 12.00, 18.00 SO 7.00, 18.00,  NED 7.00,  8.30 (Považský Chlmec), 9.00, 10.00 (Strážov), 10.30 a 18.00.
 • Modlitba zasvätenia – vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Túto modlitbu sa budeme modliť pri svätých omšiach po svätom prijímaní a o 15.00 pri popoludňajšej pobožnosti.
 • Zbierka na Charitu sa tento rok uskutoční na 1. adventnú nedeľu, ale aj online od 22.11. a počas adventu a prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch.
  Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné.
  Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk
  Spolu sme blízko pri človeku…
 • Budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece.
 • Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na Charitu.
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred sv. omšou. 
 • Farská kancelária bude fungovať v riadnom čase podľa rozpisu úradných hodín.
 • Možnosť získania “dušičkových”odpustkov v mesiaci november. Bližšie informácie na stránke: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033

 

 

 

vaši duchovní otcovia