Farské oznamy – Nedeľa krstu Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 10.01. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
UT 11.01. Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
ST 12.01. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
ŠT 13.01. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
PI 14.01. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
SO 15.01. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 16.01. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI  7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30, 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.00
 • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Betlehem, vianočný stromček či ozdoby si ale môžete vo svojich príbytkoch ponechať vyložené až do sviatku obetovania Pána – 2. februára.
 • Dnes sa koná pri všetkých svätých omšiach zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Podľa nariadení neočkovaným vysluhujeme sviatosť zmierenia iba individuálne po vzájomnej dohode.
 • Naďalej platí, že sväté omše sú v režime OP. Prosíme vás, aby ste si na sv. omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií. Pre tých, ktorí sa nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na sv. omši platí samozrejme dišpenz. Naďalej rozdávame sväté prijímanie aj 5 minút pred každou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel na svätej omši.
 • Časy úradných hodín vo farskej kancelárii:
  Farská kancelária bude bývať opäť otvorená v bežnom režime:
  V pondelok bude farská kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00 a poobede od 15.00 do 17.00. V stredu a v piatok bude kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Okrem iného v ňom nájdete aj spomienky na nášho bývalého pána dekana Mons. Ladislava Stromčeka, či editoriál nášho súčasného pána dekana Mariana Záhumenského. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.Taktiež si môžete vzadu na stolíku zakúpiť aj časopis našich seminaristov GORAZD, v ktorom sa dočítate o živote našich bohoslovcov.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť na  webovej stránke, vytlačiť a doma vyplniť. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!

 

v modlitbách Vaši duchovní otcovia