Farské oznamy – Nedeľa krstu Pána

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 09.01. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
UT 10.01. Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
ST 11.01. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
ŠT 12.01. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
PI 13.01. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
SO 14.01. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 15.01. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Betlehem, vianočný stromček či ozdoby si ale môžete vo svojich príbytkoch ponechať vyložené až do sviatku obetovania Pána – 2. februára.
 • Dnes sa koná pri všetkých svätých omšiach zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je opäť otvorená v bežnom režime: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16.40 a vo štvrtok o 19. pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname svätou omšou o 9.00 v Kostole Obrátenia sv. Pavla (u kapucínov), na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti.
 • Žilinská diecéza pozýva na konferenciu o ukončení 1. etapy obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. januára 2023 o 11.15 v Diecéznom centre v Žiline. Odborníci popíšu, čo všetko sa spravilo a aj to, čo sa ešte plánuje. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame Vás pozrieť sa na výstavu fotografií zosnulého kňaza Radoslava Gazdíka. Výstavu si môžete pozrieť v Diecéznom centre v Žiline v mesiacoch január a február. Je možné si ju pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 alebo si dohodnúť termín na icommunio@gmail.com.
 • Úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia