Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA NASVÄTEJŠEJ TROJICE

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 13.06. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
UT 14.06. Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
ST 15.06. Streda 11. týždňa v Cezročnom období
ŠT 16.06. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
PI 17.06. Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
SO 18.05. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 19.06. 12. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes máme nedeľu Najsvätejšej Trojice – titul nášho farského kostola.  Za obvyklých podmienok je dnes možné v našom kostole získať úplné odpustky.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem štvrtku) 7.00, 12.00 a 18.00
  ŠT 7.00, 9.00, 12.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi je možné pre tých, ktorí sa nábožne zúčastnia na eucharistickej procesii za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pri svätých omšiach sa bude konať procesia po oltárikoch v priestoroch kostola.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia