Farské oznamy – NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Liturgický kalendár:

PO 24.5. O Duchu Svätom (svätodušný pondelok)
UT 25.5. Utorok 8. týždňa v cezročnom období
ST 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka)
ŠT 27.5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
PI 28.5. Piatok 8. týždňa v cezročnom období
SO 29.5. Panny Márie v sobotu
NE 30.5. NAJSVATEJŠEJ TROJICE (titul katedrály, slávnosť)

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00, NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci v nedeľu o 8.30.  V Strážove bude sv. omša v nedeľu o 10.00.
  • Sviatosť zmierenia je možné prijať:  ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty a v nedeľu pred rannou a večernou sv. omšou v pastoračnom centre N3.
  • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
  • Dnes (na slávnosť Zoslania Ducha Svätého) je možnosť získať úplné odpustky pri verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni ,Creator za zvyčajných podmienok.
  • Dnes sa zároveň končí Veľkonočné obdobie. Namiesto Raduj sa, nebies Kráľovná! sa opäť modlí Anjel Pána.
  • Budúcu nedeľu Najsvätejšej Trojice je titul našej katedrály (= hody). Pri sv. omši o 10,30 bude vysluhovaná sviatosť birmovania pre dospelých. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Tomáš Galis.
  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
  • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
  • V mesiaci máj sa po svätých omšiach budeme spoločne modliť Loretánske litánie.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia