Farské oznamy – Panna Mária Bohorodička

FARSKÉ OZNAMY

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 02.01. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
UT 03.01. Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
ST 04.01. Streda vo Vianočnom období
ŠT 05.01. Štvrtok vo Vianočnom období (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 06.01. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ (Prvý piatok v mesiaci)
SO 07.01. Sv. Rajmunda z Peñafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka
NE 08.01. DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENí PÁNA – KRST PÁNA

 Pozvania a informácie:

 • Dnes je svetový deň pokoja. Myslime vo svojich modlitbách najmä v tomto čase na pokoj a mier na celom svete.
 • Kto sa dnes zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná novoročná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – ŠT  7.00, 12.00 a 18.00

  SO  7.00, 18.00
  PI, NED  7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15

  Na slávnosť Zjavenia Pána budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.15. Pri všetkých svätých omšiach v tento deň budeme požehnávať trojkráľovú vodu, kriedu a kadidlo.
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo farskom kostole od pondelka do štvrtku pol hodinu pred svätou omšou.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16.40 a vo štvrtok o 19.00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • V sobotu o 7.00 bude svätá omša obetovaná za všetkých dobrodincov našej katedrály.
 • Na budúcu nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť aj časopis GORAZD – časopis seminaristov študujúcich v Nitre – nájdete v ňom mnoho zaujímavostí zo života v kňazskom seminári. Časopis si môžete za dobrovoľný príspevok zakúpiť vzadu na stolíku.
 • Úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 Milostiplné a radostné prežitie sviatkov Pánovho narodenia
vám všetkým vyprosujú a zo srdca vám žehnajú
Vaši duchovní otcovia