Farské oznamy – Prvá nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

                                Farské oznamy                        

Prvá nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
UT 29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
ST 30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
ŠT 31.12. Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána,

Sv. Silvestra I., pápeža, spomienka

PI 01.01. Slávnosť Panny Márie, Bohorodičky, slávnosť
SO 02.01. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
NE 03.01. Druhá nedeľa po Narodení Pána

Pozvania a informácie:

  • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať PONDELOK – ŠTVRTOK 30 minút pred sv. omšou.
  • Sväté omše: Pondelok, utorok a stredu 7.00, 12.00, 18.00,  štvrtok 7.00 a 16.00 (ďakovná sv. omša – záver roka), v Považskom Chlmci  vo štvrtok taktiež o 16.00. V sobotu v katedrále o 7.00 a 18.00.

Na Nový rok a v nedeľu: 7.00, 9.00, 10.30, 16.30, 18.00, v Považskom Chlmci 8.30 a v Strážove 10.00.

  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, e- mailom, alebo osobne po svätej omši.
  • Celodenná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou bude v stredu 30.12.2020. Celodenná spovedná služba v tento deň nebude.
  • 1.1. 2021 na Nový rok bude VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO: Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za  obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.

 vaši duchovní otcovia