Farské oznamy: Siedma Veľkonočná nedeľa, 2.6.2019

Farské oznamy: Siedma Veľkonočná nedeľa, 2.6.2019

 Liturgický kalendár:

PO 3.6. Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
UT 4.6. féria
ST 5.6. Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
ŠT 6.6. féria
PI 7.6. féria // prvý piatok
SO 8.6. Spomienka sv. Justína, mučeníka
NE 9.6. Slávnosť Zoslania Ducha svätého

Pozvania a informácie:

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  • V stredu bude v katedrále spovedný deň od 8.00 do 18.00hod. Tiež bude vyložená NSO k adorácii.
  • V stredu o 19.00hod. bude na fare stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady.
  • Spovedať k prvému piatku budeme: v Považskom Chlmci v stredu od 16.30hod., v katedrále vo štvrtok a v piatok tiež od 16.30hod. V katedrále bude vyložená v tomto čase NSO k adorácii, v piatok bude ukončená 17.50hod. prvopiatkovou pobožnosťou.
  • júna v kostole na Vlčincoch prijmú sv. kňazstva pre službu v žilinskej diecéze dvaja diakoni a tiež traja seminaristi budú vysvätení na diakonov. Sprevádzajme týchto vyvolených modlitbami, aby ich Pán požehnal a sprevádzal všetkými potrebnými milosťami v ich povolaní. A tiež prosme Pána, žeby si i z našej farnosti povolal nových služobníkov oltára.
  • V piatok sa budeme modliť na úmysel letných kántrových dní: Za povolania na kňazský stav.
  • Pri východe kostola sú umiestnené poštové poukazy na katolícke masmédiá. Prostriedky na masmédiá, okrem dnešnej zbierky, môžete zaslať i cez  poštu alebo bezhotovostne na účet Žilinskej diecézy, uvedený na poukážke. V prípade výberu konkrétneho rádia, televízie, časopisu  uveďte jeho názov do správy pre prijímateľa. V prípade neuvedenia, prostriedky budú zaslané najmä Rádiu Lumen, do ktorého Žilinská diecéza uhrádza pravidelný príspevok. Cez poukážky môžete zároveň podporiť aj financovanie TV LUX, Časopisu Naša Žilinská diecéza, príp. iného masmédia. Poukážky Vám budú celoročne k dispozícii. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme.
  • Diecézna Charita Žilina ponúka pracovné miesto: Charitatívno-sociálny pracovník. Informácie na nástenke pred katedrálou.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Naša Diecéza, zakúpiť si ho môžete v predsieni kostola.

vaši duchovní otcovia