Farské oznamy – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

 

FARSKÉ OZNAMY

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

 

PO 16.8. Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
UT 17.8. Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
ST 18.8. Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
ŠT 19.8. Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období
PI 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
SO 21.8. Sv. Pia X., pápeža, spomienka
NE 22.8. Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:

PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

SO 7.00 a 18.00

NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00

 • Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme od pondelka do soboty 30 minút
  pred sv. omšou, v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou sv. omšou.

 

 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.

 

 • Zmena úradných hodín vo farskej kancelárii počas letných prázdnin:
  Farská kancelária otvorená počas úradných hodín nasledovne:
  V pondelok bude farská kancelária otvorená iba poobede od 15. do 17.
  V stredu a v piatok bude otvorená od 9. do 11. V pondelok doobeda bude farská kancelária zatvorená.

 

 • Zmena miesta slávenia svätých omší:
  Z dôvodu rekonštrukčných prác na katedrále, ktoré budú prebiehať v interiéri kostola bude slávenie svätých omší v tomto týždni od pondelka do piatka prebiehať v hale farského úradu N3. Sväté omše budú slávené v riadnych časoch tak, ako bývajú. Svätá omša v pondelok ráno a pravdepodobne už aj v piatok večer bude slávená znova v katedrále.

 

 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace september a október. Nahlasovať si ich môžete v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

 

 • Ohlášky: Sviatosť manželstva vo Farnosti Stakčín si chcú vyslúžiť Tomáš Puček z Farnosti Žilina – mesto a Zuzana Lelková z Farnosti Stakčín. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju láskavo nahlási v kancelárii farského úradu.

 

 • Aj v školskom roku 2021/2022 bude vychádzať katolícky časopis REBÍK. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste, podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale aj na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
 • Diecézna charita Žilina organizuje Zbierku školských pomôcok od 1. júna
  do 15. septembra 2021. Školskými pomôckami, notebookmi, tabletmi pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk,tiež v časopise Naša Žilinská diecéza alebo na plagáte na výveske pred kostolom. Ďakujeme!

 

 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia