Farské oznamy, Slávnosť zoslania Ducha svätého, 31.5.2020

Farské oznamy, Slávnosť zoslania Ducha svätého, 31.5.2020

Liturgický kalendár:

PO 1.6. Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
UT 2.6. Féria
ST 3.6. Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
ŠT 4.6. Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
PI 5.6. Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
SO 6.6. Spomienka Panny Márie
NE 7.6. Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Pozvania a informácie:

  •  Sv. omše budú aj v tomto týždni slúžené v časoch o 7.00, 9.00 a 18.00hod. Sv. omša o 9.00hod. je určená pre seniorov.
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme 30 min. pred sv. omšami vo farskom centre N3 v pondelok až sobotu. Keďže je v tomto týždni i prvý piatok v mesiaci, v stredu, štvrtok a piatok budeme k dispozícii tiež v časoch: 8.00-9.00hod. a 17.00-18.00hod.; v Považskom Chlmci v piatok od 17.30hod., o 18.00hod. bude sv. omša.
  • Od pondelka 1.6. opäť otvárame farskú kanceláriu za splnenia nariadených opatrení. V pondelok 9.00 – 11.00 a 15.00-17.00hod., v stredu a v piatok od 9.00-11.00hod.
  • V stredu bude počas dňa vyložená NSO k poklone. Spovedná služba z pochopiteľných dôvodov zatiaľ nebude.
  • Zapísať úmysel na odslúženie sv. omše v katedrále (zatiaľ len na mesiac jún) si môžete v kancelárii v úradných hodinách.
  • Budúcu nedeľu máme v našej farnosti slávnosť nášho patrocínia. Sv. omša o 10.30hod. bude s vysluhovaním sv. birmovania. V tomto čase bude kostol prístupný len pre birmovancov a ich birmovných rodičov. Namiesto tejto sv. omše bude pridaná sv. omša o 16.00hod. Ďakujeme za pochopenie.
  • Pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedele a sviatky.

vaši duchovní otcovia