Farské oznamy Slávnosť Zoslania Ducha svätého, 9.6.2019

 

Farské oznamy

Slávnosť Zoslania Ducha svätého, 9.6.2019

 Liturgický kalendár: 

PO 10.6. Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
UT 11.6. Sviatok sv. Barnabáša, apoštola
ST 12.6. féria
ŠT 13.6. Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
PI 14.6. féria
SO 15.6. Spomienka Panny Márie
NE 16.6. Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Pozvania a informácie:

 • Minulú nedeľu ste pri zbierke na masmédiá obetovali 1378€, z toho v katedrále 1183€, v Katolíckom dome 125€ a v Považskom Chlmci 70€. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
 • V stredu budeme zapisovať úmysly sv. omší odslúžených v katedrále v mesiacoch júl a august.
 • V stredu bude v katedrále spovedný deň od 8.00 do 18.00hod. Tiež bude vyložená NSO k adorácii.
 • Vo štvrtok máme kňazské rekolekcie vo farnosti Trnové. Sv. omša začne o 9.30hod. Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok v katedrále o 12.00hod. nebude.
 • V piatok po sv. omši sa pomodlíme vigíliu pred prijatím sviatostí posvätného stavu diakonátu a presbyterátu.
 • V sobotu v kostole na Vlčincoch prijmú sv. kňazstva pre službu v žilinskej diecéze dvaja diakoni a tiež traja seminaristi budú vysvätení na diakonov. Sprevádzajme týchto vyvolených modlitbami, aby ich Pán požehnal a sprevádzal všetkými potrebnými milosťami v ich povolaní. A tiež prosme Pána, žeby si i z našej farnosti povolal nových služobníkov oltára.
 • Budúcu nedeľu slávime v našej farnosti Titul farnosti. Pri sv. omši o 10.30hod. bude vysluhovaná sv. birmovania dospelým birmovancom z našej farnosti i z diecézy.
 • Budúcu nedeľu o 14.00hod. nás pozýva náš p. diakon Jaroslav na svoju primičnú sv. omšu, ktorú bude sláviť vo svojej farnosti.
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva všetkých priaznivcov
  divadla na divadelné popoludnie v nedeľu 16. júna 2019 do auly školy. Info na plagáte.
 • Foto a video zo slávnosti 1.sv prijímania si bude možné od pondelka vyzdvihnúť v kancelárií farského úradu. (Tí čo si objednali link na stiahnutie stačí, aby poslali mail na ktorý im máme link poslať.)

vaši duchovní otcovia