Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

FARSKÉ OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔVYCHVSTANIA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 18.04. Pondelok vo veľkonočnej oktáve
UT 19.04. Utorok vo veľkonočnej oktáve
ST 20.04. Streda vo veľkonočnej oktáve
ŠT 21.04. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve
PI 22.04. Piatok vo veľkonočnej oktáve
SO 23.04. Sobota vo veľkonočnej oktáve
NE 24.04. DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pozvania a informácie:

 • Dnes slávime Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší kresťanský sviatok liturgického roka. Pri všetkých svätých omšiach sa koná veľkonočná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Na prvom mieste chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie veľkonočných sviatkov. Ďakujeme za upratanie a prípravu katedrály na slávenia; za spev a hudobný doprovod; za liturgickú službu lektorom, akolytom, seminaristom, miništrantom. A tiež všetkým vám, ktorí ste prichádzali na jednotlivé slávenia.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO 7.00, 9.00 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
  UT – PI  7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Od dnešnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto modlitby Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od stredy do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou sv. omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace máj a jún. Nahlasovať si ich môžete počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel v katedrále na konkrétny termín.
 • Časy úradných hodín vo farskej kancelárii:
  Farská kancelária bude otvorená  v stredu a v piatok doobeda od 9.00 do 11.00. V pondelok bude farská kancelária zatvorená.
 • Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú všetkých slobodných nad 25 rokov na výnimočnú duchovnú obnovu 23. apríla do Katolíckeho domu v Žiline. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Naďalej je povinné nosiť respirátor, ktorým majú byť prekryté dýchacie cesty. Nariadenie je potrebné dodržiavať.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána a prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
v modlitbách Vaši duchovní otcovia