Farské oznamy – Výročie posviacky katedrálneho chrámu

FARSKÉ OZNAMY

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
UT 12.10. Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
ST 13.10. Streda 28. týždňa v Cezročnom období
ŠT 14.10. Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
PI 15.10. Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi
SO 16.10. Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
NE 17.10. Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00

 

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou, v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Dnes v našom katedrálnom chráme slávime výročie jeho posviacky. Pri tejto príležitosti sa dnes vo všetkých kostoloch našej diecézy koná zbierka na opravu katedrály. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes pri svätej omši o 10.30 vyslúži náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sviatosť birmovania našim birmovancom. Myslime preto na nich vo svojich modlitbách.

 

 • Prežívame mesiac október – mesiac zvlášť zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k spoločnej  modlitbe ruženca za pokoj v našich rodinách a za odvrátenie pandémie vo svete.

 

 

 • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb trvá od 15. septembra do 24. októbra. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za nás kňazov. Viac info nájdete na stránke modlitieb za kňazov: mzk.sk.

 

 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.

 

 • Budúca nedeľa je slávená ako tzv. Misijná nedeľa, preto pri všetkých sv. omšiach bude konať predpísaná zbierka na misie. Za všetky vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.

 

 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia