Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk 

Liturgický kalendár:

PO 06.06. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
UT 07.06. Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
ST 08.06. Streda 10. týždňa v Cezročnom období
ŠT 09.06. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
PI 10.06. Piatok 10. týždňa v Cezročnom období
SO 11.05. Svätého Barnabáša, apoštola, spomienka
NE 12.06. NEDEĽA NASVÄTEJŠEJ TROJICE

Pozvania a informácie:

 • Dnes máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého – tretí najväčší kresťanský sviatok. Za obvyklých podmienok je dnes možné pri speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus získať úplné odpustky.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Budúcu nedeľu slávime v našej farnosti titul katedrálneho chrámu a zároveň pán biskup Tomáš Galis pri slávnostnej omši o 10:30 vyslúži sviatosť birmovania dospelým kresťanom.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Projekt Milovať a ctiť vás pozýva na prednášku Richarda Vašečku s názvom „Dobré manželstvo na celý život“. Prednáška sa uskutoční zajtra, v pondelok 6.6., o 17.00 v Diecéznom centre v Žiline. Vstup voľný.
 • Všetkých slobodných mladých ľudí nad 25 rokov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. júna v kláštore Školských sestier sv. Františka. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom a na www.skolskesestry.sk.
 • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Duchovná obnova sa uskutoční – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia