Katechézy o daroch Ducha Svätého

Srdečne Vás všetkých pozývame

na cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého a ich úžitku pre náš život,

ktorý bude pri večerných sv. omšiach.

Po sv. omši sa spoločne modlíme novénu k Duchu Svätému.

Dary DS