Kvetná nedeľa – farské oznamy

Liturgický kalendár:

PO 29.3. Pondelok Veľkého týždňa
UT 30.3. Utorok Veľkého týždňa
ST 31.3. Streda Veľkého týždňa
ŠT 1.4. ZELENÝ ŠTVRTOK
PI 2.4. VEĽKÝ PIATOK
SO 3.4. BIELA SOBOTA
NE 4.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Pozvania a informácie:

 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby pozastavené.
 • V pondelok a v stredu od 9.00 – 10.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu. V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
 • Pôstne obdobie sa končí v štvrtok sv. omšou svätenia olejov.
 • Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania Pána sa začína večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večera. Je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.
 • VEĽKÝ PIATOK je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu z úcty ku Kristovi, ktorý pre nás leží v hrobe. Tento pôst sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do sýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Zároveň je aj prvým piatkom v mesiaci apríl.
 • Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlí Raduj sa, nebies Kráľovná.
 • Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
 • Chrámy nie je nariadené zamknúť: avšak nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 • V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci apríl.
 • V pondelok a v stredu od 9.00 – 10.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu. V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
 • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
 • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom. V piatok farská kancelária nebude fungovať.
 • Modlime sa aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia  a by sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo (Evanjelizačný úmysel Apoštolátu modlitby na mesiac marec).

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia